Sponsorater

Få oppmerksomhet gjennom å sponse vårt redaksjonelle innhold

  • Mange spennende løsninger, alt fra podcaster-episoder, redaktørstyrte møter og webinarer, temautgaver/digitale innstikk og artikler

  • Distribusjon i relevant kontekst

  • Annonsering på tvers av alle HealthTalk sine kanaler 

Dagens Helse_full_1000.png

Redaktørstyrte møter

Webinarer

Podcaster

Temautgaver

Artikler

Konferanser

Få oppmerksomhet gjennom å annonsere på våre flater og sponse vårt redaksjonelle innhold under globale og norske konferanser.

Speaker