top of page

Annonser i HealthTalk sitt Nyhetsbrev

Når du annonserer i vårt nyhetsbrev, når du ut til flere enn 3000 abonnenter. Mottakerlisten består av leger, spesialister, helsepersonell og beslutningstakere og vi kan vise til en imponerende åpningsrate på mer enn 50% - som viser at vi kan tilby en attraktiv og motivert målgruppe. Nyhetsbrevet sendes ut 6 ganger ukentlig. Vi tilbyr både bannerannonsering og videoannonsering i Nyhetsbrevet.

Annonsering i 1 uke (6 nyhetsbrev): 18.500 kroner

Annonsering i 3 uker (18 nyhetsbrev): 48.000 kroner

Grunnleggende spesifikasjoner
  • Tillatte annonseformater Toppbanner, Brandboard, Fullskjerm og In-Banner Video 

  • Filformat JPEG, PNG, WEBP. Maksimal filstørrelse: 10,0 MB.

  • Annonsens plassering: Nyhetsbrev HealthTalk.no.

bottom of page