top of page

HealthTalk Partnerstudio er HealthTalk sitt innholdsbyrå. Vi produser innhold på tekst, foto, video og podcast for legemiddelindustri og andre helseaktører som er viktig for helsepersonell og beslutningstakere. Innholdet kan distribueres på nettavisen HealthTalk.no som innholdsannonser (også kalt advertorials eller sponsored content).

 

Innholdet vi produserer for deg er din eiendom og det kan også fritt distribueres i dine egne kanaler. 

 

Gjennom rådgivning, kreative konsepter, visuell historiefortelling og bred dekning mot viktige målgrupper, skaper vi effekt for kundene våre. 

bottom of page